Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Bedrijfsgegevens
Jezelf geheel in beeld
Baumgartenstraat 7
6663LH Lent

Website: www.jezelfgeheelinbeeld.nl
E-mail: anke.zegers@gmail.com
KvK nummer: 71591702

1. Website en cookies
Deze website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden door Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld gebruikt:
Google Analytics, deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens over hoe bezoekers de website gebruiken.

2. Verwerking persoonsgegevens
Wanneer je mijn website bezoekt, verwerk ik gegevens van jou. Zo registreer ik je activiteiten op mijn website. Ook kun je zelf actief gegevens met mij delen wanneer je een contactformulier op de website gebruikt. Ik verzamel geen bijzondere en/of gevoelige gegevens.
Tijdens de coaching zullen tevens persoonsgegevens verzameld worden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Gezondheid
 • Leefstijl
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

3. Doeleinden
Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, zoals:

 • Het voeren van de coaching gesprekken
 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Marketing: evt. voor het toesturen van een nieuwsbrief
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Om mijn website en dienstverlening te verbeteren

De gegevens die verzameld worden via het contactformulier worden gebruikt om antwoord te geven op de door jou gestelde vraag of contactverzoek en niet voor andere doeleinden

Het afhandelen van je betaling
Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

4. Grondslagen
Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld persoonsgegevens, omdat Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld is zuinig op jouw persoonsgegevens en deelt jouw gegevens nooit met derden zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. De persoonsgegevens zijn voor mijn eigen administratie voor het verwerken van aanvragen en contact.

6. Bewaartermijn
Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens over cliënten op papier worden na afsluiting van een coachtraject, vernietigd. De contactgegevens blijven in het klantenadressenbestand bestaan.

7. Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere bericht naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Vanwege het vertrouwelijke karakter van mijn dienstverlening worden er geen gegevens verstrekt aan derden, zonder dit te vragen aan mijn cliënt.

8. Hoe worden gegevens beveiligd?

Anke Zegers van Jezelf geheel in beeld neemt de bescherming van je gegevens serieus door de website www.jezelfgeheelinbeeld.nl te beveiligen. ls je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anke.zegers@gmail.com.

9. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is mogelijk dat het privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Ik raad je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Als deze wijzigingen heel ingrijpend zijn, zal ik zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Lent, 27 december 2021